Hubert Wójtowicz

Dr Hubert Wójtowicz, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ukończył specjalizację w zakresie ginekologii i położnictwa. Na co dzień pracuje w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie (SPZZOZ Pruszków).

Przez ostatnie 4 lata swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w referencyjnym ośrodku leczenia chorób uroginekologicznych AGUB III w Niemczech (Evangelisches Krankenhaus Hagen-Haspe) pod kierownictwem Profesora Jacka Kociszewskiego.

Jest członkiem DGGG (Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe) – niemieckie towarzystwo ginekologów i położników oraz AGUB (der Arbeitsgemeinschaft für Urogynäkologie und plastische Beckenbodenrekonstruktion) – niemieckie towarzystwo do spraw uroginekologii i plastycznej rekonstrukcji dna miednicy.

Posiada potwierdzone kwalifikacje w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń uroginekologicznych AGUB I.

Brał udział w licznych kursach w zakresie uroginekologii w Polsce i w Niemczech, zarówno jako uczestnik jak i wykładowca.

W City Clinic dr Hubert Wójtowicz zajmuje się:

  • diagnostyka i leczenie schorzeń uroginekologicznych (nietrzymanie moczu, parcia naglące, obniżenie narządu rodnego wraz z objawami im towarzyszącymi),
  • diagnostyka chorób narządów rodnych,
  • kwalifikacja pacjentek oraz wykonywaniem chirurgicznych procedur zabiegowych z zakresu ginekologii,
  • USG narządów rodnych,