Dominika Dromlewska

Prowadzę psychoterapię krótko- i długoterminową indywidualną (w nurcie psychodynamicznym) oraz par i rodzin (w podejściu systemowym).

Pracuję z kobietami w okresie okołoporodowym (praca terapeutyczna dotycząca różnych trudności doświadczanych podczas ciąży, porodu, a także psychologicznych aspektów problemów, które mogą pojawić się po porodzie, np. depresji poporodowej, trudności w budowaniu relacji z nowonarodzonym dzieckiem, kłopotów z karmieniem). Dostrzegam ogromny potencjał w pracy z kobietą w tym momencie jej życia. Jest to wyjątkowy czas związany z dużą wrażliwością, zarówno mamy, jak i dziecka. Jeśli pojawią się w tym okresie różnorodne problemy, praca terapeutyczna może być pomocna, zarówno dla samej kobiety, jak i jej relacji z dzieckiem, a także  partnerem.

Pracuję także terapeutycznie z rodzicami, którzy doświadczają różnorodnych trudności w relacjach z dziećmi. Wspieram rodziny w budowaniu bliskiego kontaktu.

Prowadzę konsultacje i terapię par.

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (Pedagogika). Ukończyłam także 4-letnie Studium Psychoterapii oraz 2-letnią Szkoły Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji.

Staż kliniczny odbyłam w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie. Uczestniczyłam również w rocznym stażu  dotyczącym psychoterapii par i rodzin w Pracowni Terapii i Rozwoju.

Ukończyłam także roczny kurs Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication).

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę podczas szkoleń, seminariów i konferencji naukowych. Stale poddaję swoją pracę superwizji.