Krystyna Ułamek

Specjalizacja:Z empatią, uważnością i autentycznością towarzyszę ludziom w procesie zmiany. Ważne jest dla mnie holistyczne podejście do człowieka. Pracuję w nurcie DMT, zaliczanym do nurtów zorientowanych na działanie, w podejściu humanistyczno doświadczeniowym.Podczas sesji psychoterapeutycznej będziesz mogła/mógł opowiedzieć o swoich potrzebach, trudnościach, problemach, o tym, co Cię trapi. Czasem może być tak, że pewne sprawy trudno […]

Marta Targońska

Jej misją jest inspirowanie ludzi do zmian i wzięcia odpowiedzialności za własne zdrowie i szczęście oraz propagowanie delikatnego podejścia do siebie, innych i świata. Od lat pomaga klientom poznać i zrozumieć siebie oraz innych, odnaleźć sens w życiu, wrócić do równowagi psychofizycznej, przywrócić zdrowie i poprawić jakość swoich relacji. Pracuje ze stresem, emocjami i traumą […]

Michał Sawiak

Jestem absolwentem fizjoterapii z tytułem magistra uzyskanym na wydziale nauk o zdrowiu w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Swoje doświadczenie zawodowe zacząłem nabywać jeszcze przed rozpoczęciem studiów, po ukończeniu medycznej szkoły policealnej im. Zbigniewa Religi w Siedlcach na kierunku technik masażysta. Pracowałem w pierwszoligowych klubach sportowych (piłka nożna, koszykówka) oraz w Reprezentacji Narodowej PZKosz – […]