Michał Sawiak

Jestem absolwentem fizjoterapii z tytułem magistra uzyskanym na wydziale nauk o zdrowiu w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Swoje doświadczenie zawodowe zacząłem nabywać jeszcze przed rozpoczęciem studiów, po ukończeniu medycznej szkoły policealnej im. Zbigniewa Religi w Siedlcach na kierunku technik masażysta. Pracowałem w pierwszoligowych klubach sportowych (piłka nożna, koszykówka) oraz w Reprezentacji Narodowej PZKosz – […]