Anna Jakóbik

Fizjoterapeutka uroginekologiczna po wielomodułowym szkoleniu akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne, terapeutka profilaktyki uroginekologicznej według koncepcji Bebo. Posiada doświadczenie zdobywane w Centrum Medycznym Żelazna zarówno w pracy na oddziałach i w przychodni przyszpitalnej podczas prowadzenia terapii indywidualnej. Wykładowczyni szkoły rodzenia. Przyjmuje pacjentki od 18 roku życia, które zgłaszają się z problemami kobiecego zdrowia. Dużą grupę kobiet stanowią te w okresie okołoporodowym przygotowujące się do narodzin dziecka, ale również po porodzie czy cesarskim cięciu, korzystające z wizyt profilaktycznych. Pracuje z kobietami z nietrzymaniem moczu, obniżeniem narządu rodnego czy z rozejściem mięśnia prostego brzucha. W zakresie jej szczególnych zainteresowań zawodowych znajduje się opieka nad kobietami zgłaszającymi dolegliwości bólowe podczas współżycia, bóle okołomiesiączkowe a także te o charakterze przewlekłym związane z endometriozą, wulwodynią czy pochwicą. Liczne kursy fizjoterapeutyczne, a także z dziedziny osteopatii zapewniły jej szeroki wachlarz technik i narzędzi, dzięki którym wsparcie kobiety na drodze do zdrowia jest holistyczne.  Pasjonatka psychologii dzięki czemu ukończyła na SWPS studia podyplomowe na kierunku psychosomatyka i somatopsychologia. Ukończyła szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego uzyskując tytuł praktyka dialogu motywującego. Aktualnie w trakcie procesu certyfikacji do tytułu specjalisty.

Zakres działalności:

  • fizjoterapeutyczna diagnostyka struktur dna miednicy,
  • reedukacja i rehabilitacja struktur mięśni dna miednicy oraz wizyty profilaktyczne w zakresie zapobiegania dysfunkcji w obrębie dna miednicy,
  • uzupełnienie kompleksowej terapii, szczególnie w przypadku pochwicy, vulvo/vestibulodynii, endometriozy,
  • edukacja w zakresie samodzielnej aktywacji mięśni dna miednicy i świadomości własnego ciała,
  • przygotowanie do porodu,
  • diagnostyka i terapia rozejścia mięśnia prostego brzucha,
  • ocena i terapia blizn po zabiegach ginekologicznych oraz poporodowych,
  • opieka nad kobietą przed oraz po zabiegu uroginekologicznym,
  • ból podczas współżycia, bolesne miesiączkowanie,
  • ultrasonograficzna diagnostyka funkcjonalna oraz USG-biofeedback