Agnieszka Strzelczyk

Specjalizuje się w terapii pediatrycznej. Zajmuje się wspieraniem prawidłowego rozwoju psychoruchowego niemowląt poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, techniki a także poprzez edukację rodziców w zakresie prawidłowej pielęgnacji dziecka. Jej pasją jest joga. Jest studentką podyplomowej Szkoły Osteopatii OSD – Osteopathie Schule Deutschland oraz absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, kierunek fizjoterapia na wydziale rehabilitacji

Ukończone kursy:

 • Osteopatia w Pediatrii, Poziom podstawowy i zaawansowany, Marie-Caroline Willieme D.O.
 • Osteopatyczne podejście do pediatrii (noworodki 0-1), Claudia Knox D.O., Erich Mayer-Fally Ost
 • Osteopatyczne podejście do zapłodnienia, ciąży i przygotowania do porodu, Claudia Knox D.O., Erich Mayer-Fally Ost
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy”, Sabina Lizak
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych, Barbara Zukunft-Huber
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg Masgutowej
 • certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Pediatria dla Fizjoterapeutów
 • Rehabilitacja Neuropediatryczna oparta na zasadach NDT/Bobath, Joan Day Mohr, PT, USA
 • Terapia Manualna wg Kaltenborn-Evjenth
 • Zadania wczesnej interwencji w kompleksowym wspomaganiu rozwoju dziecka z deficytami rozwojowymi
 • Kinesiology Taping